Skip to Content


Home > World > Eesti > Teadus

Teadus (Subscribe)

Links

1 2 > >|

Eesti Geenikeskus

http://www.genomics.ee/

7 out of 10 stars (1 vote)

Ametlik koduleht uudiste, infokeskuse, projektide tutvustuse, otsimootori ja küsimuste-vastustega.

Review It Rate It Bookmark It

Eesti Geoloogiakeskus

http://www.egk.ee/

Riigi geoloogiateenistuse ülesandeid täitev riiklik osaühing. Struktuur, tegevusalad, programmid, andmebaasid, väljaanded ja kontaktandmed. Eesti ja inglise keeles.

Review It Rate It Bookmark It

Eesti Keele Instituut

http://www.eki.ee/

Sõnastikud, raamatud, eesti murded, keeleteaduse bibliograafia, uurimisteemade publikatsioone, keelenõu, kohanimed, tekstikorpus, terminoloogia, tarkvara, Keeletehnoloogia sihtprogramm.

Review It Rate It Bookmark It

Eesti Maaviljeluse Instituut

http://www.eria.ee/

Taimekasvatuslike ja muud tüüpi põllumajandusuuringutega tegelev teadusasutus. Tutvustus, struktuur, kontaktandmed, dokumendid, väljaanded, uurimisteemad ja ürituste kalender.

Review It Rate It Bookmark It

Eesti Ornitoloogiaühing

http://www.eoy.ee/

Eesti linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine: projektid, uudised, ühing, ornitoloogiaajakiri Hirundo, Eesti lindude nimestik jm.

Review It Rate It Bookmark It

Sõnastik

http://www.dictionary.ee/

Eesti-Inglise ja Eesti-Vene veebisõnaraamat.

Review It Rate It Bookmark It

1 2 > >|